Kursen ”Filma med mobilen” är en endagskurs som riktar sig till er som vill publicera filmer på sociala medier. Kursendagen är uppdelad i tre block: I det första blocket går vi igenom grunderna om bildsättning, ljudteknik och ljussättning och växlar mellan genomgångar och övningar på inspirerande och pedagogiskt sätt. Under det andra blocket går vi igenom hur det filmade materialet kan redigeras. Hur filmen kan textas och slutligen publiceras går vi igenom i tredje blocket.

För att delta i kursen krävs det inte förkunskaper utan endast en mobiltelefon med videoinspelningsmöjligheter och ett installerat redigeringsprogram (antingen Imovie eller Adobe Rush). Ni kommer att få möjlighet att använda övrigt utbildningsmaterial på plats och tips om övrig teknik som kan köpas.