Kurser.

Enkelheten är det som skiljer vår kursverksamhet från andra. Med ett strukturerat och pedagogiskt upplägg lär vi ut konsten att filma, redigera och klippa videomaterial snabbt och enkelt. Tanken är att deltagaren ska kunna producera eget material, vare sig det är nyhetsinslag eller informationsfilmer, med lättanvänd utrustning som ger proffsigt resultat efter endast en grundkurs.

Alla kurser är företagsanpassade och skddarsys för att passa just er verksamhet. De ges antingen på distans via onlineverktyget Zoom eller på plats i era egna lokaler. 

Deltagarna filmar, redigerar och klipper med sin mobiltelefon men det går även bra att använda systemkamera och dator till klippning om den teknik man har hanterar rörlig bild.

Grundkursen är en översiktskurs och är uppdelad på två halvdagar. Deltagarna producerar sedan eget material mellan de två kurstillfällena och på så sätt implementera teorin i praktiken. 

Handledning ges löpande från första kurstillfället till kursslut. Finns behov av handledning efter avslutas kurs finns det möjlighet till detta efter överenskommelse.

Fortsättningskursen är också två halvdagar men har fokus på redigering och klippning eller skräddarsys efter vilket område deltagarna vill fördjupa sina kunskaper inom.

 

Kontakta oss för samtal och offert: tave@filma.nu eller (+46) 073-826 9118

Grundkurs.

 • Distans eller platsförlagd
 • 8 kurstimmar
 • Bildkomposition, ljud och ljus
 • Tips på utrustning
 • Redigering Adobeprogram
 • Grafik
 • Handledning
 
Fortsättningskurs.

 • Distans eller platsförlagd
 • 8 kurstimmar
 • Fördjupning Adobeprogram
 • Fördjupning grafik
 • Handledning